Książki

Polecane pozycje:

naza

Poziomy Di Napolego-Joe DiNapoli

„Poziomy DiNapolego” jest całkowicie profesjonalnym podręcznikiem szczegółowych zasad analizy technicznej opartych na poziomach Fibonacciego. Autor poświęcił wiele uwagi aby pisać jasno i zrozumiale dla przeciętnego czytelnika. Wbrew powszechnemu przekonaniu o łatwości inwestowania oraz dostępności do różnych rynków, nie jest to łatwy proces i DiNapoli stara się dać proste, zrozumiałe instrukcje inwestowania.

Liczby Fibonacciego są obecne w architekturze, nauce, przyrodzie i na rynkach finansowych. Książka opisuje taktykę otwierania i zamykania pozycji z jasno zdefiniowanymi celami inwestycyjnymi opierając się na poziomach Fibonacciego.

Autor porusza również zagadnienia zarządzania wielkością pozycji i psychologią gry na giełdzie, które są istotne dla każdego tradera. Książka DiNapolego stała się standardem dla zastosowania technik Fibonacciego w grze giełdowej.

Przeznaczona jest dla bardziej doświadczonych inwestorów, znających już pojęcia: średnich kroczących, MACD, oscylatora stochastycznego itp.

naza

Geometria Fibonacciego-Paweł Danielewicz

Praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych. Po raz pierwszy na polskim rynku kapitałowym doświadczony makler transakcyjny przelał na papier swoje najskrytsze i niezwykle wartościowe tajemnice.

Autor niezbicie udowadnia, że bazując na kilkudziesięciu współczynnikach Fibonacciego, można z niespotykaną dotąd precyzją konstruować wiarygodne poziomy wsparć i oporów.

Ceny płynnych walorów niesłychanie często „respektują” tego typu strefy cenowe na wykresach. Co więcej, jeśli na tak zbudowanym obszarze, ukształtuje sie dodatkowo pewien charakterystyczny układ fal, to prawdopodobieństwo wystąpienia punktu zwrotnego jest niemalże pewne.
Te układy fal, to nieznane zupełnie w Polsce formacje cenowe, które autor wprowadza na nasz rodzimy grunt. Ich skuteczność przewyższa bezsprzecznie wskazania płynące z klasycznych formacji analizy technicznej.

To nie jest książka teoretyczna. Prezentowana publikacja, to kompleksowy kurs tradingu w którym chronologicznie przedstawia się wszystkie elementy występujące w procesie inwestowania na rynkach finansowych. Autor wyjaśnia i szczegółowo omawia techniki inicjowania transakcji, metody ustawiania zleceń zabezpieczających, docelowe poziomy realizacji zysków, kwestie zarządzania wielkością pozycji.

Wszystkie poruszane zagadnienia zilustrowane są przykładami z polskiego rynku kapitałowego i walutowego. Autor, krok po kroku, posiłkując sie 170 wykresami, precyzyjnie demonstruje tajniki swojej unikatowej metodologii.

naza

Liczby Fibonacciego na giełdzie-Robert Fischer

Autor książki jest specjalistą od projektowania programów komputerowych, służących wspomaganiu decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Swoje bogate doświadczenia wykorzystał do stworzenia jedynej w swoim rodzaju metody, łączącej fenomen liczb Fibonacciego z dyscypliną zautomatyzowanych systemów inwestycyjnych. Książka uczy nie tylko prognozowania punktów zwrotnych, ale również podejmowania właściwych decyzji, gdy punkt taki zostanie już zlokalizowany – co w praktyce bywa trudniejsze od samej prognozy.

Koncepcja Fischera przedstawiana w tej książce jest próbą wykorzystania liczb Fibonacciego do stworzenia metody prognozowania zachowań rynku i dokonywania transakcji, która łączy w sobie aspekt ceny i czasu. „Proponuję zastąpienie podejścia elliottowskiego badaniem opartym wyłącznie na ciągu Fibonacciego bez zwracania uwagi na porządek fal” – pisze autor wskazując, że współczynnik Fibonacciego jest stały, podczas gdy porządek fal bywa mylący. Fischer stwierdza, nie bez racji, że teoria Elliotta pozostawia zbyt wiele miejsca dla dowolnych interpretacji, w związku z czym chce stworzyć koncepcję opartą o jasno określone reguły, pozwalającą na zautomatyzowanie transakcji.

Metoda proponowana przez Fischera pozwala:

   - obliczać i prognozować punkty zwrotne na rynkach
   - analizować cykle gospodarcze
  - ustalać jednoznaczne reguły dokonywania transakcji

naza

Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów-Steve Nison

„Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów” to praca najwybitniejszego zachodniego znawcy japońskich technik analizowania wykresów, która przybliża polskiemu czytelnikowi podstawową wiedze dotyczącą tak zwanych „świec japońskich”, a także innych metod, takich jak renko, kagi, czy „przełamanie trzech linii”, które od kilku lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów na Zachodzie. Narzędzia te w istotny sposób poszerzają arsenał współczesnego inwestora i analityka wykresów pozwalając na niekonwencjonalne spojrzenie na zachowanie rynku. Opracowanie to będzie również niezbędne dla wszystkich użytkowników popularnego w Polsce programu MetaStock, który umożliwia dokonywanie analiz przy użyciu każdej z omawianych w książce metod.

naza

Sztuka spekulacji-Zenon Komar

Książka Komara to jeden z pierwszych podręczników gry na giełdzie jakie ukazały się w języku polskim. Autor w przystępny sposób, łatwy do zrozumienia przez początkującego gracza giełdowego opisuje terminologię giełdy, jej instrumenty, podstawy analizy technicznej, grę z trendem, podstawowe formacje na wykresach spółek, fragmenty teorii fal Elliotta, cechy hossy i bessy, teorię Dowa.

naza

Teoria Fal Elliotta-Alfred J. Frost, Robert R. Prechter

„Teoria fal Elliotta” zdobyła sobie w naszym kraju sporą popularność, mimo że polskiemu Czytelnikowi praktycznie niedostępne było dotąd podstawowe źródło, jakim jest praca Frosta i Pretchera, która znacznie poszerza naszą dotychczasową wiedzę na temat koncepcji fal. Mamy tu okazję poznać zarówno więcej niuansów teoretycznych, jak i przede wszystkim zastosowanie tej teorii w praktyce i to w nieznanej nam dotąd perspektywie czasowej. Także stosunkowo krótka historia polskiego rynku akcji potwierdza słuszność założeń koncepcji Elliotta, przez co lekturę tej książki można uznać za obowiązkową dla każdego inwestora w naszym kraju.

naza

Giełda, wolność i pieniądze-Van K. Tharp

Autor Van Tharp, który jest współautorem ksążki „Bezpieczne strategie inwestycyjne” jest doktorem psychologii i prowadzi zawodowo szkolenia graczy giełdowych. Jest założycielem Międzynarodowego Instytutu Doskonalenia Inwestorów (International Insitute of Trading Mastery, Inc. W czasie gdy zajmował się psychologią gry na giełdzie przebadał i skatalogował profile psychologiczne ponad 4000 traderów giełdowych. Na tej podstawie stworzył katalog cech skutecznego gracza. W książce opisany jest sposób tworzenia strategii inwestycyjnych, oczekiwanej skuteczności sytemu transakcyjnego, zasady wejścia i wyjścia z rynku oraz warunki zawierania transakcji. Autor duży nacisk kładzie na praktyczne zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa w grze na giełdzie. Również w sposób nowatorski przedstawia zasady zarządzania wielkością pozycji.

naza

Inwestor giełdowy-Alexander Elder

Książka napisana przez światowej sławy inwestora, jej zadaniem jest służyć pomocą graczom giełdowym, ekonomistom, analitykom rynku i studentom.
Autor dzieli się z Czytelnikiem własnymi doświadczeniami i wiedzą, usystematyzowaną i sprawdzoną w praktyce. Wskazuje, jak osiągnąć sukces na giełdzie, łącząc znajomość systemów gry i zarządzania pieniędzmi z umiejętnością rozpoznawania psychologicznych aspektów rynkowej rywalizacji.

   - Psychologia rynku – kontrolowanie emocji i sposoby unikania najczęściej popełnianych błędów.
   - Wyciąganie korzyści z umiejętności obserwacji zachowania tłumu – klasyczna analiza techniczna i nowoczesne metody komputerowe: wskaźniki śledzenia trendu, oscylatory, wolumen, liczba otwartych kontraktów, wskaźniki nastroju.
   - Najlepsze metody stosowane przez analityków rynków kapitałowych – obrót kontraktami terminowymi i opcjami na indeks akcji.
   - Oryginalne wskaźniki autorstwa A. Eldera.
   - Wybór transakcji z największą szansą na sukces – systemy inwestycyjne, pozwalające selekcjonować transakcje i ustalać punkty wejścia i wyjścia z rynku.
  - Zasady zarządzania ryzykiem – emocje i rachunek prawdopodobieństwa.

naza

Inwestor jednosesyjny-Jake Bernstein

Nie każdy rodzi się „day traderem”. Książka odpowiada na pytanie, jak nim zostać i odnieść sukces na giełdzie. Autor dzieli się swą wiedzą, którą zdobył w ciągu 25 lat aktywnej gry giełdowej. Koncentruje się na kontraktach terminowych i podkreśla, że choć wszystkie przykłady pochodzą z rynków amerykańskich, to omówione metody są uniwersalne i mogą być stosowane, często nawet z lepszym skutkiem, na europejskich rynkach terminowych.
Rzeczowo wyjaśnia zawiłości tego specyficznego rynku i omawia m.in.:

   - techniki i systemy inwestycyjne stosowane w grze w obrębie jednej sesji giełdowej,
   - rodzaje zleceń,
   - znaczenie sezonowości na rynkach terminowych,
   - wpływ nastrojów rynkowych,
   sposoby wykorzystania zdobytej wiedzy w warunkach rynkowych,
   - predyspozycje potrzebne do handlu w obrębie jednej sesji,
  - kluczowe czynniki niezbędne do odniesienia sukcesu.

Książkę charakteryzuje bardzo przystępna prezentacja omawianych zagadnień. Przeznaczona jest nie tylko dla profesjonalnych graczy, zaawansowanych i początkujących inwestorów giełdowych, pracowników instytucji inwestujących na rynkach kapitałowych, ale także dla osób, które dopiero chcą rozpocząć inwestowanie na rynku kontraktów terminowych lub akcji.

naza

Wspomnienie gracza gieldowego-Edwin Lefevre

Fabularyzowana biografia jednego z największych inwestorów giełdowych w dziejach, Jesse Livermore’a. Wydana po raz pierwszy w 1923 roku, do dziś nie straciła na aktualności i pozostaje najważniejszą książką dla kolejnych pokoleń inwestorów. Niektórzy uważają, że nauczyła ich więcej na temat ich samych niż lata doświadczeń na rynku. Przedstawiając historię zawodowej kariery Jesse Livermore’a, która rozpoczyna się pod koniec ubiegłego stulecia, autor pokazuje jednocześnie mechanizmy rynku, przyczyny najpowszechniejszych błędów, działanie plotek, manipulacje kursami akcji. Co ciekawe, od tego czasu zmieniły się jedynie szczegóły techniczne. Mechanizmy i podstawowe prawa pozostały te same. Z tego powodu książka łączy walor pasjonującej lektury z użytecznością, jaką daje zapoznanie się z autentyczną historią sukcesów i bankructw wielkiego spekulanta. Zainteresuje wszystkich inwestorów, zarówno drobnych, jak i profesjonalnych.

naza

Kontrakty terminowe w praktyce-Grzegorz Zalewski

„Kontrakty terminowe w praktyce” to jedyny w Polsce praktyczny i kompletny przewodnik dla naszych inwestorów, zainteresowanych rynkiem kontraktów futures. W pierwszej części autor przekazuje podstawową wiedzę o rynkach terminowych, zasadach notowań, uczestnikach rynku oraz występujących na nich specyficznych zjawiskach i zależnościach. Część druga pomyślana została jako praktyczny poradnik dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać niewątpliwy potencjał tych rynków, ograniczając do minimum nieodłącznie związane z nimi ryzyko.
Głównym przesłaniem książki jest teza, że choć spekulacja kontraktami terminowymi uchodzi często za niebezpieczny hazard, można ją uprawiać w sposób przemyślany i rozsądny, tak, by prowadziła do długoterminowego i systematycznego wzrostu kapitału. Dlatego w książce wiele miejsca zajmuje omówienie zasad budowania systemów inwestycyjnych, kontroli ryzyka i zarządzania pieniędzmi.

naza

Analiza Fundamentalna-John C. Ritchie

Jak pisze autor we wstępie do tej książki, jest ona przeznaczona dla inwestorów indywidualnych, profesjonalnych analityków oraz specjalistów zarządzających portfelami, którzy pragną dobierać akcje w przemyślany sposób. Została tu zaprezentowana formalna metoda doboru akcji i zarządzania portfelem oparta na analizie papierów wartościowych. Jest to metoda zalecana dla inwestorów o dlugoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, którym zależy na ponadprzeciętnym wzroście wartości kapitału. W Analizie fundamentalnej omówione zostały podstawowe zasady inwestowania, części składowe analizy fundamentalnej, wycena papierów wartościowych, metody analizowania i oceny sprawozdań finansowych oraz analiza przepływów gotówkowych. Szeroko zaprezentowana została również analiza wskaźnikowa. Ostatnie rozdziały poświecono omówieniu niektórych klas papierów wartościowych, takich jak akcje przedsiębiorstw użyteczności publicznej i instytucji finansowych.

naza

„Znaczenie wolumenu”-Richard W. Arms

Wskaźniki stworzone przez Richarda Armsa, takie jak indeks Armsa, znany również jako TRIN, łatwość ruchu (Ease of Movement), czy equivolume, są najczęściej stosowanymi innowacjami technicznymi ostatnich lat i jednymi z najważniejszych, jakie wykorzystuje się na dzisiejszej Wall Street. Polskim analitykom i inwestorom wskaźniki te znane są choćby z programu komputerowego MetaStock, ale dopiero dzięki tej książce zyskują oni możliwość poznania ich znaczenia i sposobu interpretacji.

Wolumen jest drugim obok ceny podstawowym aspektem technicznym, służącym ocenie rynku. Dzięki narzędziom stworzonym przez Armsa dostarcza on informacji, które mają dla prognozowania zachowań rynku znaczenie równie istotne jak cena. Książka Armsa to coś więcej niż tylko omówienie szeregu wskaźników technicznych – to nowy wymiar analizy technicznej.

naza

„VIC Trader – Metody mistrza Wall Street”-Victor Sperandeo

Autor przedstawia w niej, w zwięzły i klarowny sposób, idee leżące u podstaw swych sukcesów inwestycyjnych. Są one wypadkową kilku elementów: historycznych studiów poszczególnych rynków, stosowania narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej, elementów statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, znajomości praw rządzących ekonomią i polityką oraz fundamentu metody Sperandeo – Teorii Dowa.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w książce „Trader VIC”:
- Zrozumienie istoty ruchów cenowych. Teoria Dowa jako ogólna metoda przewidywania zachowań rynku.
- Trendy cenowe. Czynniki wpływające na ich powstawanie, najlepsze metody techniczne służące do określania zmian trendu jako wstępne kryterium wyboru instrumentów.
- Analiza techniczna. Linie trendu, średnie ruchome, wskaźniki siły względnej, oscylatory – ich znaczenie i zastosowanie.
- Analiza fundamentalna. Sposoby wyboru spółek i rynków.
- Prawa ekonomii. Rynek i pieniądz, efekty rządowej interwencji na rynkach, cykle koniunktury jako rezultat ekspansji kredytowej i ograniczeń wprowadzonych przez rząd.
- Zarządzanie pieniędzmi. Sposoby określania ryzyka i ograniczanie związanego z nim zaangażowania kapitału.
- Dyscyplina emocjonalna. Pojęcie sukcesu, ustalanie celów, techniki używane do uzyskania motywacji; konflikt i spirala samodestrukcji.

naza

„Teoria chaosu, a rynki kapitałowe”-Edgar E.Peters

Książka Petersa jest jedną z najważniejszych pozycji w coraz bogatszej literaturze poświeconej zastosowaniom teorii chaosu do zagadnień finansów i inwestycji. Badania w tej dziedzinie zaawansowane są już tak dalece, że żaden teoretyk rynków kapitałowych nie może sobie pozwolić na zignorowanie nowego paradygmatu, który rzuca wyzwanie klasycznym teoriom i modelom obowiązującym we współczesnej ekonometrii.

Teoria chaosu jest teorią osobliwą. Pierwszą bowiem rzeczą, jakiej się z niej dowiadujemy, jest to, że chaos tak naprawdę nie jest chaosem. Chaos, mówiąc najprościej, to porządek udający bałagan. To system, w którym przypadek i konieczność, złożoność i prostota współistnieją ze sobą i przenikają się wzajemnie. Uczeni odkryli chaos bardzo niedawno. Jest to o tyle dziwne, że nie jest on ani abstrakcyjną matematyczną konstrukcją, ani nieuchwytną cząstką elementarną, którą można zaobserwować jedynie we wnętrzach gwiazd lub w potężnych akceleratorach, lecz najbardziej naturalną i najczęściej spotykaną formą rzeczywistości.

W codziennym życiu rzadko mamy do czynienia z liniami i płaszczyznami geometrii euklidesowej lub mechanicznymi systemami klasycznej fizyki. Znacznie częściej spotykamy systemy chaotyczne lub ich geometryczne reprezentacje zwane fraktalami. Cykliczne, choć nieprzewidywalne wylewy rzek, postrzępiona linia morskiego wybrzeża, górska grań, obłok i smuga papierosowego dymu to przejawy działania chaosu. Takim przejawem jest również zygzakowata linia wykresu giełdowego indeksu.

naza

„Komputerowa analiza rynków terminowych”-Charles LeBeau, David W. Lucas

W pracy Le Beau i Lucasa znaleźć można miedzy innymi:
obszerne rady dotyczące tego jak wybierać, przedstawiać i analizować informacje techniczne;
przystępny wykład dotyczący tworzenia i testowania systemu transakcyjnego;
praktyczne metody monitorowania systemu transakcyjnego pozwalające wykrywać niepomyślny dla inwestora obrót zdarzeń przed poniesieniem poważniejszych strat;
bezcenny poradnik informujący, jak unikać kosztownych błędów – mądrość zdobyta przez lata praktyki;
obszerne omówienie metod dokonywania transakcji, w tym przykłady 12 konkretnych strategii transakcyjnych.

naza

„Inteligentny Inwestor”-Benjamin Graham

Klasyczny tekst z adnotacjami uwspółcześniającymi ponadczasową wiedzę Grahama o inwestowaniu. Najznakomitszy doradca inwestycyjny dwudziestego wieku, Benjamin Graham, uczył i inspirował ludzi na całym świecie. Jego filozofia „inwestowania wartościowego”, które chroni inwestorów przed podstawowymi błędami i uczy ich stosowania długofalowych strategii, od chwili pierwszego wydania uczyniła z „Inteligentnego inwestora” prawdziwą biblię giełdy papierów wartościowych.

Rozwój giełdy przez wiele lat potwierdzał mądrość strategii Grahama. Wydanie poprawione zachowuje integralność oryginalnego jego tekstu, a jednocześnie dodaje aktualne komentarze uznanego dziennikarza finansowego, Jasona Zweiga. Wnoszą spojrzenie z punktu widzenia współczesnego rynku, ukazują zbieżności pomiędzy przykładami podawanymi przez Grahama a nagłówkami obecnie wydawanych gazet finansowych. Pozwalają Czytelnikom głębiej zrozumieć, w jaki sposób stosować reguły Grahama.

Obecne wydanie „Inteligentnego inwestora” to najważniejsza książka, jaką kiedykolwiek przeczytasz o osiąganiu zamierzonych celów finansowych. Jasno przedstawia podstawy, niezwykle skutecznego i popularnego podejścia do inwestowania.

naza

„Cena i Czas – zarys metod analizy technicznej”-Ed Gately

Jest to bardzo przystępne wprowadzenie w analizę techniczną. Książka okaże się jednak przydatna nie tylko dla początkujących, ponieważ znalazło się tu również omówienie takich narzędzi, jak kanały Raffa, analiza Fouriera, analiza regresji, model Bradleya, czy sieci neuronowe, a zatem zagadnień, których polski czytelnik nie miał dotąd możliwości bliżej poznać.

Cena i czas to nie tylko przegląd metod analizy technicznej, ale przede wszystkim podręcznik prognozowania zachowań rynków, autor bowiem koncentruje się na tych narzędziach, które pomagają określać docelowe poziomy cen i czas, w jakim może dojść do zmiany trendu. Pozwala to ograniczyć ryzyko inwestycyjne, zwiększyć precyzję transakcji i w rezultacie osiągać większe zyski.

Wielka zaletą podejścia proponowanego przez Gately’ego jest łączenie różnych metod analizy technicznej, dzięki czemu prognoza staje się znacznie bardziej wiarygodna. Jeśli pewien poziom kursu lub moment jest wskazywany przez kilka niezależnych narzędzi, istnieją duże szanse, że będzie to punkt zwrotny. W książce omówione zostały także zagadnienia dotyczące wyznaczania poziomów ryzyka i linii obrony, potwierdzania zmiany trendu przy pomocy średnich kroczących, formacji świecowych i innych metod analizowania wykresów oraz stosowania szeregów liczbowych Fibonacciego, Ganna, Carolana i innych. Praca opatrzona została tez najobszerniejszą bibliografią tematu dostępną na polskim rynku. Mówiąc krótko, mało kiedy można znaleźć tak wiele w tak niewielkiej książce.

naza

„Cykle giełdowe”-Jake Bernstein

Jedna z podstawowych pozycji w literaturze zachodniej dotyczących cykli oraz ich wykorzystywania w analizie rynku i skutecznym inwestowaniu. Autor omawia różne rodzaje cykli giełdowych oraz możliwości łączenia analizy cykli z innymi wskaźnikami w celu otrzymywania silnych i wiarygodnych sygnałów kupna lub sprzedaży. Książka przeznaczona jest dla przeciętnego inwestora i zawiera bardzo przystępnie przedstawioną praktyczną wiedzę o cyklach występujących na rynku. Również bardziej zaawansowani analitycy znajdą tu wiele interesujących informacji dotyczących charakterystyki cykli, psychologii inwestowania, a także zasad związanych z zarządzaniem pieniędzmi i ryzykiem. W przekonaniu Autora, teoria i praktyka inwestycyjna oparta na cyklach jest podejściem samowystarczalnym i bardziej obiektywnym aniżeli tradycyjna analiza techniczna, pozwalając swoim użytkownikom na osiąganie relatywnie lepszych rezultatów na rynku.

Bernstein pokazuje jak:
- zlokalizować i wykorzystać „okienko czasowe”
- prognozować punkty zwrotne bez matematyki i komputerów
- łączyć z analizą cykli tradycyjne wskaźniki techniczne
- oceniać własne możliwości i predyspozycje
- zmienić niekorzystne nawyki i nauczyć się skutecznego inwestowania
- poznać tendencje sezonowe i „kluczowe daty”

naza

„Analiza techniczna rynkow finansowych”-John J. Murphy

Ta klasyczna pozycja, zwana „biblią” analizy technicznej, ukazuje się tym razem w nowej, znacznie rozszerzonej postaci. Autor dokonał zmian i uaktualnień w każdym rozdziale dodając także trzy całkowicie nowe. Dotyczą one nie omawianych wcześniej wskaźników, które opracowano w ostatnich latach, wykresów świecowych („świece japońskie”) oraz powiązań między poszczególnymi rynkami. Odrębnie omówione zostały także systemy transakcyjne. Wydanie zawiera też blisko 300 nowych wykresów.

Całość, pierwotnie zorientowana głównie na rynki terminowe, zawiera obecnie odniesienia do różnych rynków finansowych, co nadaje temu dziełu charakter uniwersalny. Polski przekład nowego wydania amerykańskiego z 1999 roku uzupełniony został również o obszerny zbiór testów i problemów, który w Stanach Zjednoczonych sprzedawany jest jako odrębna książka. Obecne wydanie polskie opatrzone jest również słownikiem terminów i indeksami ułatwiającymi korzystanie z tego podręcznika. Dzięki tym zmianom bestseller Murphyego tak w świecie anglojęzycznym, jak i w Polsce zachowa zapewne swą dotychczasową rangę także w nowym milenium.

Najważniejsze zasady analizy technicznej stosowane przez Johna Murphy’ego:
1.Studiuj trendy długoterminowe i krótkoterminowe
2.Zlokalizuj trend na wykresie i podążaj za trendem
3.Zlokalizuj linie wsparcia i oporu
4.Określ prawdopodobne wielkość zniesienia przez korekty
5.Wykreśl linie trendu
6.Podążaj za średnimi i sygnałami przez nie generowanymi
7.Sprawdzaj oscylatory sygnalizujące wykupienie lub wyprzedanie rynku
8.Nie ignoruj sygnałów ostrzegawczych generowanych przez MACD
9.Potwierdzaj trend wskaźnikiem ADX
10.Na rynkach terminowych zwracaj uwagę na liczbę otwartych pozycji i wolumen transakcji

Dla początkujących

Poświęć czas na poznanie sekretów inwestowania na rynkach i uwolnij się od finansowych zmartwień.

Zobacz więcej

Blog

Zapraszamy do czytania najnowszych wpisów na blogu MarketInwestor

Zobacz więcej

Założyciele bloga MarketInwestor www.marketinwestor.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych na blogu MarketInwestor, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartości bloga. Treści tu zawarte nie są rekomendacjami w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r,. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.